Montaža parketa

Pozovite odmah
Parketarske usluge

Montaža parketa

Prilikom montaže parketa bilo klasičnog ili brodskog poda veoma je važno pripremiti pologu.

Podloga mora biti ravna ,usisana i očišćena.Ukoliko postoje manja oštecenja problem se može rešiti izlivanjem mase za nivelaciju podova koja sanira ostećenja i vezuje ceo pod u jednu celinu. Ako je podloga oštećena previše potreban je nova kosuljica. Pre svake montaže potrebno je obavezno izmeriti procenat vlage. Ako je procenat vlage veći od dozvoljenog postavljeni parket će apsorbovati pomenutu vlagu i doći će do podizanja parketa. Važno je ispoštovati sve standarde i proceduru. Parket se može postavljati na lepak i  na način suve montaže.

Tarketi i laminati uglavnom se postavljaju sistemom suve montaže. Prilikom postavljanja klasičnog parketa bitno je da lepak bude dvokomponentni. Postoje više načina slaganja parketa: riblja kost, riblja kost -dijagonala , francuska riblja kost(chevron),  klasično slaganje na ravno itd. Parket kao i svako drvo skuplja se i širi shodno tome prilikom montaže potrebno je ostaviti razmak između zidova i parketa oko 1cm zbog mogućeg širenja drveta.